Valjevčanin na sudu traži da mu se uključi grejanje

Osnovnom sudu u Valjevu jedan član nedavno osnovanog udruženja građana Valjevski pokret otpora (VPO) podneo je predlog za određivanje privremene mere za uključenje grejanja u njegovom stanu, objavljeno je na Fejsbuk profilu VPO.

U predlogu za određivanje privremene mere, pred ostalog, je navedeno da je odredbom člana 43, stav 1. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom koju je usvojila Skupština grada, propisano da je JKP Toplana dužna da krajnjem kupcu isporučuje toplotnu energiju za grejanje objekata u toku grejne sezone, u skladu sa zaključenim ugovorom o prodaji toplotne energije, dok je stavom 2. propisano da grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila.

Toplana je bez pravnog osnova donela odluku o odlaganju početka grejne sezone za 1. novembar 2022, a da prethodno Odluka Skupštine grada nije izmenjena čime je prekršena odredba Odluke o snabdevanju toplotnom energijom, kao i odredba ugovora sa JKP Toplana.

– U obaveštenju objavljenom na sajtu JKP Toplana navodi se da se obaveštavaju građani da na osnovu preporuke Vlade Srbije, a sa ciljem uštede energenata za predstojeću sezonu i na osnovu povoljne dugoročne vremenske prognoze, grejna sezona u Valjevu se odlaže i počeće najkasnije do 31. oktobra. Preporuka Vlade Srbije je akt koji ne postoji u pozitivnom pravnom sistemu Republike Srbije, nikoga ne obavezuje, niti preporukom mogu biti menjani imperativni propisi doneti od strane nadležnog organa, u ovom slučaju Odluka o snabdevanju toplotnom energijom, piše u predlogu za određivanje privremene mere.

Navedeno je još i to da je vlasnik stana, podnosilac predloga, bio primoran da koristi druge izvore grejanja s obzirom na to da su u Valjevu, od 15. oktobra do donošenja ovog predloga, u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim časovima zabeležene temperature od 2 do 8 stepeni, te da je temperatura u stanu, u najtoplijem delu dana, bila ispod 20 stepeni, a ukutro i uveče oko 12 stepeni.

To višestruko povećava potrošnju električne energije, te preti opasnost da zbog neizvršenja ugovorne obaveze za vlasnika stana nastupi šteta u vidu uvećanog računa za struju i ulaska u crvenu tarifnu zonu, i to u trenutku kada vlasnik stana – korisnik usluge JKP Toplana ne samo da nema dugovanja već je i u pretplati za uslugu grejanja.

– Imajući u vidu sve navedeno potpuno je jasno da su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za određivanje privremene mere shodno čl. 447. i 449. st. 3. ZIO, te predlažem da sud shodno navedenom, a primenom čl. 460. st. 1. tač. 7. ZIO donese rešenje kojim će usvojiti predloženu privremenu meru i naložiti JKP Toplana da odmah po prijemu ovog rešenja počne sa snabdevanjem toplotnom energijom stana izvršnog poverioca pod pretnjom novčanog kažnjavanja, piše u predlogu za određivanje privremene mere koji je Osnovnom sudu u Valjevu podneo član udruženja građana Valjevski pokret otpora.

Prema rečima pravnika, sagovornika Kolubarskih.rs, o ovom predlogu za određivanje privremene mere sud bi trebao vrlo brzo da odluči.

– Kada predlog za određivanje privremene mere ide uz tužbu, rok je osam dana da se zakaže ročište, međutim u ovakvoj situaciji ide direktno na izvršenje bez tužbe, i sud odmah odlučuje, bez odlaganja, objašnjava sagovornik Kolubarskih.rs.

– Jasno je da grejanje ne može biti uključeno samo u jednom stanu i zgradi, tako da će usvajanjem ove privremene mere svi građani koji se greju preko JKP Toplana dobiti toplotnu energiju, objavljeno je na fejsbuk profilu Valjevskog pokreta otpora.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!