Njujork tone?

Kako se navodi u novoj geološkoj studiji grad Njujork tone, a njegovi neboderi mu „pomažu“. Satelitski podaci pokazuju da se…