Sombor kandidovan u pripremi solarnog katastra

Autonomna pokrajina Vojvodina započela je postupak za izradu lokalnih solarnih katastara za solarne elektrane snage veće od jedan megavata. Kandidovane su tri vojvođanske samouprave, među kojima se, uz Kikindu i opštinu Irig, našao i Sombor.

Kako navodi portal SOInfo, prema navodima iz dostupne dokumentacije, Pokrajinski sekretarijat za energetiku građevinarstvo i saobraćaj je u cilju promocije korišćenja solarne energije na području AP Vojvodine doneo odluku o raspisivanju tendera za izradu metodologije za pripremu lokalnih solarnih katastara za elektrane snage veće od 1 MW.

Takođe, ovim javnim pozivom se traži i priprema jednog katastra po predloženoj metodologiji.

Nadležni navode da bi izradom metodologije bilo podstaknuto korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i da bi lokalne zajednice mogle da identifikuju pogodne lokacije za izgradnju solarnih elektrana.

Namera je da solarni katastri budu dostupni investitorima i da imaju mogućnost integracije u Geoportal AP Vojvodine.

Rok za podnošenje ponuda ističe 28. oktobra.

Sekretarija je predvideo da lokalni solarni katastri sadrže informacije o lokacija od značaja za izgradnju elektrane snage iznad 1 MW, kartu, pregled planske dokumentacije, insolacije, infrastrukturne opremljenosti, uprošćenu tehnoekonomsku analizu za ulaganja, pregled zaštićenih područja sa stepenom zaštite i ograničenjima te uslove priključenja na prenosni odnosno distributivni sistem.

„Pre pet meseci Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo grada Sombora organizovalo javnu raspravu, bez ijedne pristigle primedbe, kao uvod u početak rada na pripremi odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane u Bezdanu“, podseća ovaj portal.

Nekoliko meseci ranije lokalna samouprava je potpisala protokol o saradnji sa kompanijom CMC Europe LLC, koja pripada kineskom državnom konglomeratu. Grad Sombor se obavezao da će pružiti podršku izgradnji solarne elektrane od 100 megavata vredne sto miliona evra.

Izgradnju solarne elektrane najavilo je i preduzeće „Agro Plus Energy”. Uspostavljanje sistema za „proizvodnju električne energije od energije sunca” kapaciteta četiri megavata godišnje koštaće oko četiri miliona evra.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!