Ružić o najvažnijoj izmeni Zakona u borbi protiv vršnjačkog nasilja

Ministar prosvete Branko Ružić predstavio je danas na javnoj raspravi u Palati Srbija predložene izmene i dopune šest zakona iz oblasti prosvete, koje, kako je rekao, imaju za cilj da se stvori sistem u kome će sva deca dobiti sve što im je potrebno da budu srećna, bezbedna i uspešna.

Ružić je na javnoj raspravi naveo da se predlažu izmene i dopune Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kako bi se smanjilo nasilje u školama.

„Škole nisu svemoguće niti su uzrok povećanom broju slučaja nasilja, ali ono što možemo da uradimo je da pričamo o štetnosti nasilja,važnosti drugarstva, razumevanja i tolerancije, kao i da tamo gde neko radi na štetu deteta budemo još stroži i sinergijski se pobrinemo za to dete“, rekao je Ružić.

On je naveo da se predlaže izmena članova zakona koji se tiču brojčanog ocenjivanja vladanja učenika od 5. do 8.razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta i da će ta ocena iz vladanja ulaziti u prosek.

„Na taj način ocena iz vladanja ima veću težinu kao mera koja se izriče učenicima. Na ovaj način dajemo legitimitet značaju vaspitnog rada sa učenicima i ocenjivanju njihovog ponašanja“, naveo je Ružić.

Dodao je da su aktivnosti iz oblasti prevencije i sprečavanja nasilja regulisane i u Zakonu o osnovnom i o srednjem obrazovanju, a kako je rekao, precizirana su neka rešenja iz postojećih praksi koja se odnose na školski program, organizaciju obrazovnog vaspitnog rada, nastavu, raspored časova. Prema njegovim rečima, izmene Zakona o srednjem obrazovanju, između ostalog tiču se i odredbe kojom se propisuje program za polaganje opšte mature i prava koja taj program daje.

Naveo je da je u članu sedam tog zakona predloženo da se u školama polaže završni ispit za trogodišnje obrazovanje, odnosno maturski ispit, odnosno maturski ispit za četvorogodišnje obrazovanje i da se počev od 2023/2024. godine u školi polažu stručna, umetnička i opšta matura. Kada je reč o Zakonu o visokom obrazovanju, Ružić objašnjava da njegovim izmenama i dopunama treba da se reguliše produženje roka za završetak studija studentima koji su upisani do 10. septembra 2005. godine na svim nivoima studija.

„Mi smo gledali da to bude poslednje produživanje uz uvažavanje svih specifičnosti i razloga za nemogućnost završetka istog, pa smo predložili da dobiju još tri godine od 1. oktobra ove godine, odnosno četiri od 1. oktobra prošle godine“, naveo je Ružić.

Ministar je naveo da su predložene izmene i dopune Zakona o udžbenicima jer je interesovanje javnosti privukla inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u udžbenicima treba da se nađe više nacionalnog sadržaja. Naveo je da je ideja da se uvede nacionalna čitanka koja će da obuhvati sadržaje predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Dodao je da nacrt obuhvata i odredbe koje se odnose na aktivnosti u cilju izrade nacionalne čitanke – okvir sadržaja i isticanje razreda/nivoa obrazovanja. Ružić je naveo da čitanka obuhvata sadržaje predmeta od prvog do četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

„Postojaće niskotiražni udžbenik koji će biti na jeziku i pismu nacionalne manjine, preveden ili izvorno pisan na jeziku te manjine, a može biti prilagođen za posebne programe, poput onih koje imamo u inostranstvu ili za talentovane učenike“, rekao je Ružić.

Kada je reč o Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, Ružić je naveo da je njima definisan broj članova Saveta NOKS-a, nadležnost Agencije za kvalifikacije da prati implementaciju primene standarda karijernog vođenja i savetovanja za šta do sada nijedna institucija nije bila zadužena. Dodao je da će se menjati i Zakon o prosvetnoj inspekciji, čije izmene će biti minimalne i tiču se brisanja dela prethodnoh obuhvata nadzora – „ustanove nauke i istraživanja“.

Na javnu raspravu su pozvani svu sindikati, direktori škola, aktiva, nastavnici i druge ciljne grupe. Predsednik Skupštine Udruženja izdavača udžbenika Srbije Siniša Ješić, naveo je da podržava odredbe nacrta koje je podržalo Ministarstvo prosvete, koji se odnose na izdavanje i pripremu nacionalnih čitanki.

On je izneo nekoliko predloga za izmene i dopune zakona, tražeći da se promeni član zakona koji govori o tome da Vlada Srbije može doneti odluku o sufinansiranju izdavanja niskotiražnih udžbenika, koja se u trenutnom predlogu odnosi na Centar za niskotiražne udžbenike.

„Svakako da Vlada odlučuje o tome da li će sufinansirati nešto ili ne, ali mislimo da ograničavanje sufinansiranja izdavanja niskotiražnih udžbenika samo na Centar za niskotiražne udžbenike, može nas dovesti u situaciju da Centar nije u mogućnosti da uradi sve ono što se u jednom trenutku pojavi kao potreba. Smatramo da je prethodna formulacija koja nije precizirala za koga Vlada može doneti odluku da sufinansira bolja od ove trenutne, jer ostavlja prostora“, rekao je Ješić.

Odgovarajući Ješiću, pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić zahvalio se na predlozima dodajući da će ih komisija u narednom periodu razmatrati i uvažiti konstruktivne. Viši savetnik poslaničke grupe Srpski pokret Dveri-Patriotski blok u Skupštini i nekadašnji nastavnik istorije Zoran Pavlović, istakao je da podržava svaki napor Ministarstva prosvete da se prevaziđu objektivni problemi poput nasilja u školama, ali da škola ne može sama da rešava taj problem, bez šire društvene podrška, posebno medijske.

„Potrebno je da se u medijima popravi slika o školskom sistemu i o značaju obrazovanja u našem društvu“, rekao je Pavlović.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!