Prijava za 10.000 dinara za decu: Otvoren link, ko sve ima pravo na pomoć

Na sajtu Uprave za trezor počelo je prijavljivanje za isplatu novčane pomoći od 10.000 dinara svakom detetu do 16. godine starosti.

Svi koji ispunjavaju kriterijume mogu da se prijave na portalu Uprave za trezor na ovom linku.

Ovu pomoć može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma.

To znači da su zakonskim predlogom obuhvaćena i deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina.

Predlogom zakona je definisano da pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj.

Prijava za ovu vrstu pomoći biće moguća od 20. avgusta do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor.

Isplata novčane pomoći počeće od 25. septembra.

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćeno bez podnošenja prijave.

Kako je predviđeno, podnosilac prijave, odnosno majka, unosi broj lične karte, svoj matični broj i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke ne moraju da unose matične brojeve dece, da ne bi slučajno došlo do greške prilikom unosa podataka. Sistem, na osnovu matičnog broja majke, automatski vuče matične brojeve dece, iz nadležnih registara.

Dodatno, samohrani otac treba, pored tih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obvalja roditeljsko pravo.

Ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta treba da podnese i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Početkom juna ove godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u večernjem obraćanju javnosti da je doneta odluka da se za svako rođeno dete do 16 godine da po 10.000 dinara.

„Donosili smo odluke, mislim da smo to do sada dobro radili. Sada smo doneli odluku da damo po 10.000 dinara za svako dete, tek rođeno, do 16. godine. To dajemo majkama, one taj novac primaju na račun. U zavisnosti od broja dece“, izjavio je Vučić.

Kako je najavljeno, za 1.190.000 dece izdvojeno oko 100 miliona evra.

 

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!