Predlozi za dodelu priznanja Opštine Ćuprija

Priznanja i nagrade biće dodeljene na svečanoj sednici, 13. oktobra, povodom Dana opštine Ćuprija.

Inicijative i predloge sa obrazloženjem potrebno je dostaviti Savetu za kadrovska i mandatna pitanja Skupštine opštine Ćuprija, najkasnije do petka 30. septembra.

Predlozi se mogu dostaviti:

– Pismenim putem, preko Pisarnice Opštinske uprave opštine Ćuprija, ul. 13. oktobra br. 7, uz popunjeni obrazac (obrazac se nalazi na šalteru br. 1 Pisarnice);

– Elektronskim putem, popunjavanjem onlajn forme koja se nalazi na sajtu Opštine Ćuprija.

Predlog za priznanje treba da sadrži puno ime i prezime predlagača, njegovu e-mail adresu, ime kandidata koga predlažete i za koju vrstu priznanja i kraće obrazloženje.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!