Predloženo da ocena iz vladanja uđe u prosek

Brojčano ocenjivanje vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta i računanje te ocene u prosek kod učenika od petog do osmog razreda osnovne škole jedna je od ključnih mera koju su juče usaglasili članovi radne grupe za prevenciju nasilja u školama na sastanku održanom u Vladi Srbije. Predloženo je i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja. To je, uz ostale predviđene aktivnosti, potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem reagovanja na nasilje u školama, kao i njegovo predupređenje. Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da su mere pažljivo sagledane, razmatrane njihove posledice i precizirane aktivnosti koje treba sprovesti radi njihove realizacije. Istakao je da će do 24. decembra biti definisan predlog akata koje je potrebno izmeniti kako bi se navedene mere sprovele.

Školskim ustanovama biće preporučeno da, Opštim aktom škole, propišu mere koje slede zbog upotrebe mobilnih telefona u toku nastave. Predloženo je i povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, uvećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje pravilnika o radu odeljenskih starešina.

Predviđeno je i povećanje minimalnih novčanih kazni za težu povredu obaveze roditelja, iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja se odnosi, između ostalog, i na neučestvovanje u vaspitnom radu deteta, kao i za član zakona koji propisuje zabranu diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ministar Ružić je podsetio da je nasilje složen društveni fenomen i da je cilj da svi delovi zajednice budu uključeni u njegovo rešavanje.

– Verujem da će mere koje smo usaglasili na ovom sastanku omogućiti efikasnije reagovanje kada su svi oblici nasilja u pitanju. Da će delovati i podsticajno i preventivno i da će dodatno osigurati da učenik, njegova zaštita i podrška budu u centru pažnje – ocenio je ministar.

Pojasnio je da u narednom periodu predstoji izmena zakona i podzakonskih akata, ali i finansijske analize za sprovođenje nekih od poteza koje je predložila radna grupa.

– Pre svih mera potrebna je pozitivna promena stava prema vaspitnom i preventivnom radu škole, roditelja i svih drugih društvenih faktora – podvukao je Ružić.

Jedan od predloga radne grupe je i izrada novih i revizija postojećih stručnih uputstava o saradnji i komunikaciji institucija pod nadležnošću Ministarstva prosvete, Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova. Predložena je i promena Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, kao i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, naročito u delu koji predviđa da se treći nivo nasilja prijavljuje i putem platforme „Čuvam te”.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!