Od danas za firme startuje izmirivanja majskih poreskih obaveza

Do danas, odnosno do 3. maja neophodno je podneti poreske prijave i platiti obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, za rad na koji se porez plaća samooporezivanjem za prvi kvartal ove godine, a takođe i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart.

Već 5. maja, kako podsećaju u Poreskoj upravi,  ističe rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplati sredstava. Do 10. maja obveznici su dužni da podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, a takođe i da podnesu poreske prijave i plate PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Ipak, najviše rokova ističe 15. maja, do kada je neophodno platiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, podneti poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu. Do tada treba platiti i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere, te za samostalne umetnike za drugi kvartal ove godine, kao i poljoprivrednike za drugi kvartal 2023. Uz to do 15. maja neophodno je podneti i poreske prijave i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, zatim podneti poreske prijave i platiti PDV za prethodni mesec, podneti obrazac PID PDV 1 za april, platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica, akcizu za drugu polovinu prethodnog meseca, podneti poresku prijavu za obračun akcize za prethodni mesec i o obračunu i plaćanju akcize na struju za prethodni mesec. Kraj meseca, odnosno 31. maj, rok je za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene  zarade za april 2023. godine i za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu meseca.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *