Modernizacija i transparentnost: Veliko Gradište uvelo sistem E-skupštine

Opština Veliko Gradište godinama unazad je započela postupak uvođenja principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, a velliki uspeh postignut je nedavno kada su postali prva lokalna samuprava koja je u potpunosti prebacila u elektronsku formu i pripremu i rad Skupštine, kao i opštinskog Veća  i  radnih tela.

Unapređenje rada Skupštine opštine je značajan projekt koji nema za cilj samo da olakša pripremu sednica  Skupštine, opterećenost odbornika materijalima i rad skupštinskih tela, već da optimizuje pripreme i dostave materijala i realizacije samih sednica  što posebno doprinosi transparentnosti čitavog postupka, poštovanju vladavne prava i boljom efikasnosti i efektivnosti.

–  Projekat je realizovan u dve faze. Ukupna vrednost projekta jeste 20.003.600 dinara od čega je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo 16.000.000 a opština Veliko  Gradište 4.003.600. Projekat je obuhvatio sledeće aktivnosti: nabavka jedinica za glasanje za 35 odbornika, softversko rešenje za generisanje zapisnika i obradu podataka. Zahvaljujući ovome digitalni zapisnik sa slikom se može arhivirati, publikovati, a po potrebi pregledati ili pretraživati u bilo koje vreme. Takođe, implementiran je sistem za snimanje i emitovanje sednica robot kamerama koji obezbeđuje direktan prenos putem linka. Na taj način građani mogu i preko interneta pratiti sednice – objasnio je predsednik opštine Dragan Milić i dodao :

– Uveden je elektronski sistem za pripremu i dostavu materijala za sednice Skupštine Opštine, kako bi se optimizovao i unapredio rad organa lokalne samouprave u što većoj meri. Upotrebom ovakvog sistema uvodi se potpuna elektronska priprema materijala za sednice. Nabavljeni su i tablet računari za 35 odbornika kako bi svima bio olakšan rad.

Optimizovan rad pripreme sednica i rada Skupštinskih tela, kao i sednice opštinskog Veća,maksimalno smanjeni troškovi pripreme i realizacije sednica, a povećana transparentnost dostave materijala, objave materijala sa sednica i u nacrtu su osnovne prednosti koje je uneo projekat „Unapređenje rada Skupštine uvođenjem E-skupštine”

Mihajlo Vasić

– Kada pričamo o unapređenju rada Skupštine opštine, ne misli se samo na sednice Skupštine i rad odbornika, tu svakako mora da se sagleda i rad Skupštinskih tela –Saveta i Odbora , kao i rad opštinskog Veća, sednice opštinskog Veća, zatim rad opštinske uprave koja administartivno priprema i sednice Skupštine i opštinskog Veća. Sa druge strane uzimajući u obzir da je opremljena Sala skupštine opštine, to daje za mogućnost i unapređenje rada i same opštinske uprave u smislu optimizacije održavanja sastanaka-međusektorskig radnih grupa, u postupcima pripreme strateških dokumenata i slično. Da li ima prostora za unapređenje, naravno da ima. Naša vizija je da omogućimo decentralizovano održavanje sednica Skupština, Veća i radnih tela, u elektronskoj formi ili hibridnom obliku. Moramo pratiti razvoj i potrebe građana i privrede. Uveren sam da će horizontalna saradnja organa opštine i vertikalna saradnja sa državnim institucijama biti sve bolja, kao što i jeste iz godine u godinu, i da ćemo zajedno postići da Skupština opštine Veliko Gradište 2023. godine  bude skupština 21.veka, ili bolje rečeno Skupština dostupna građanima i u funkciji građana – rekao je predsednik Skupštine opštine Vladimir Štrbac.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!