Ko sve ima pravo na besplatne vaučere koje deli beogradska vlast i gde može da ih preuzme?

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Beograda uputio je predškolskim ustanovama i školama uputstvo o podeli besplatnih vaučera za kupovinu sportske opreme, saznaje Danas.

U dokumentu u koji je naš portal imao uvid, navodi se da pravo na vaučere (u iznosu od 6.000 dinara prim.aut.) imaju deca i redovni učenici osnovnih i srednjih škola, kao i zaposleni i radno angažovani u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Beograda.

Deca koja ne idu u vrtiće mogu da dobiju vaučer ako jedan od roditelja ili staratelja ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda, a vaučeri se preuzimaju u opštini na kojoj roditelj ili staratelj ima prebivalište.

Deca koja pohađaju predškolske ustanove (jasle, vrtić, pripremni predškolski program) vaučere preduzimaju u vrtićima u kojima borave, a
đaci u osnovnim, odnosno srednjim školama koje pohađaju.

Učenici koji istovremeno pohađaju osnovnu školu i muzičku ili umetničku školu vaučere će preuzeti u svojim osmoletkama.

Za decu koja pohađaju privatne vrtiće i privatne osnovne i srednje škole vaučeri će se deliti u opštini gde je sedište ustanove.

U dopisu Sekretarijata piše i da deca koja pohađaju internacionalne škole, a imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Beograda, takođe dobijaju vaučere, ali nije precizirano gde ih mogu podići.

Zaposleni i radno angažovani u predškolskim ustanovama i školama u tim ustanovama će dobiti vaučere, a oni koji rade u više škola istovremeno preuzimaju vaučere u matičnim obrazovnim ustanovama, uz prethodno popunjenu izjavu da vaučer nije preuzeo u drugoj školi.

Ako zaposlenom ili radno angažovanom licu koje se nalazi na spisku u trenutku podele vaučera istekne ugovor, odnosno angažovanje nema pravo da ga dobije, piše u dopisu Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

Takođe se navodi da je sve nedodeljene vaučere direktor dužan da vrati.

Predškolske ustanove i škole biće, kako piše, blagovremeno obaveštene o načinu preuzimanja vaučera.

Ranije je bilo nezvaničnih najava da bi podela vaučera trebalo da počne od 1. decembra, a Nova ekonomija je objavila da je tender za nabavku 350.000 poklon vaučera privremeno zaustavljen jer su se ponuđači žalili.

Prethodno je bilo primedbi na to što je od škola traženo da pošalju spiskove učenika i zaposlenih sa njihovim ličnim podacima – imenima i prezimenima, datumim rođenja i adresama.

Na osnovu prigovora građana Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pokrenuo postupak vanrednog inspekcijskog nadzora, u kojem je utvrđeno da Grad ne obrađuje podatke o ličnosti.

Neposredno pre sprovedenog nadzora, promenjena je odluka pa su nadležni tražili da im vrtići i škole dostave samo broj dece i zaposlenih koji imaju pravo na besplatne vaučere.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!