Đukanović neće podržati izbor sudija Ustavnog suda

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović i lider najuticajnije opozicione DPS, iz koje je najavljeno da danas u parlamentu neće glasati za članove Ustavnog suda, kaže da je reč o lažnom pokušaju da se obezbedi funkcionalnost te pravosudne institucije, a da se zapravo iza toga krije suštinska namera da se i ta vitalna državna institucija drži u stanju blokade.

Đukanović smatra da je jedino ispravno da se stvari vrate ponovo na Ustavni odbor i da se političkim dijalogom pokuša doći do konsenzusa kojim će se obezbediti dvotrećinska većina za izbor sudija.

“To će biti realno tek onda kada, makar neko iz aktuelne parlamentarne većine, prestane da sledi interese stranih političkih centara koji i kroz proces popune upražnjenih mesta na pozicijama sudija Ustavnog suda, žele da Crnu Goru predstave kao nefunkcionalnu državu”, tvrdi Đukanović u intervjuu podgoričkoj Pobjedi.

Đukanović kaže da su politički konkurenti DPS-a predložili svoje kandidate za sudije, bez prethodnih konsultacija i dijaloga sa ostalim poslaničkim klubovima, isključivši iz tog procesa polovinu poslanika.

“Takav odnos primili smo k znanju i iz tog razloga jasno naveli da ćemo i mi biti isključeni iz procesa glasanja na sednici Skupštine, odnosno iz procesa koji predstavlja lažni pokušaj da se obezbijedi funkcionalnost Ustavnog suda, a zapravo krije suštinsku nameru da se i ta vitalna državna institucija drži u stanju blokade”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim rečima, iz svega se jasno može zaključiti da se iza ove namere krije strah od sigurnog izbornog poraza, pa se ovim manevrom stvara prostor za naknadno osporavanje legitimnosti izbora.

“Zato je jedino ispravno da se stvari vrate ponovo na Ustavni odbor i da se kroz politički dijalog pokuša doći do konsenzusa kojim će se obezbediti dvotrećinsku većina potrebna za izbor upražnjenih mesta na pozicijama sudija Ustavnog suda”, kazao je Đukanović.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!