Đaci rešavali svetske probleme

SOMUN konferencija (Sustainable Objectives Model United Nations) je ambiciozni projekat u organizaciji dvoje maturanata, Maje Mojašević i Đorđa Rosića, koji je realizovan od 4. do 6.novembra. U toku akademske simulacije Ujedinjenih Nacija, svaki učesnik predstavlja delegaciju određene države. Zadatak delegata je bio da nađu rešenja za probleme sa kojima se svet suočava putem pregovora i debate, uzimajući u obzir stavove i interese svojih država.

Konferencije Modela Ujedinjenih Nacija se održavaju još od 1921. godine, kada je prva zabeležena konferencija ove vrste održana na Univerzitetu u Oksfordu, pod nazivom “Oxford International Assemblies”, i bila je inspirisana radom Lige Nacija (s obzirom da tada nisu postojale Ujedinjene Nacije).

Na SOMUN konferenciji je zasedalo 3 komiteta i u svakom se raspravljalo o nekoj od bitnih tema: u okviru Komiteta za ženska prava o emancipaciji žena u islamskim državama, u okviru Komiteta za ljudska prava o prostituciji i trgovini ljudima i u okviru Saveta bezbednosti o tenzijama između Kine i Tajvana.

Prvog dana konferencije, nakon ceremonije otvaranja i dvosatnog zasedanja komiteta, učesnici su se okupili na svečanoj večeri gde su imali priliku da se bolje upoznaju.
Drugog i trećeg dana, konferencija se održavala u prostorijama Fakulteta Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu gde su komiteti nastavili za zasedanjem.

Na kraju konferencije, podeljene su nagrade za najbolje delegate i sertifikati za sve učesnike.

Pitali smo organizatore da li su zadovoljni i kakvi su njihovi utisci i evo šta su oni rekli:

– Veoma smo zadovoljni uspehom ovog projekta u čiju smo realizaciji uložili mnogo vremena i truda.

Mi smo i pre same konferencije kao glavni cilj postavili da se učesnici lepo provedu i ponesu sa sobom lepe utiske, jer bez njih konferencije ne bi ni bila moguća. I zaista je atmosfera bila odlična, mnogi su upoznali nove prijatelje i zabavili se, ali i stekli dragocena znanja o principima diplomatije i funkcionisanju Ujedinjenih Nacija – rekli su nam oganizatori Đorđe Rosić i Maja Mojašević.

Kako saznajemo od organizatora, konferencija će se održati i sledeće godine, o čemu se zainteresovani mogu informisati preko Instagram profila @somun.srb

Promo

Promo

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!