Deca i ekologija: Zelena energija

Poslednjih nekoliko stotina godina ljudi su sve više koristili i bespovratno trošili “prljave” izvore energije, poput fosilnih goriva: ugalj, nafta, prirodni gas. Te energije, izuzev uglja, mogu trajati još nekoliko decenija jer su ograničeno dostupni i u nekom trenutku će biti potrošeni. Milioni godina su potrebni za njihovo obnavljanje. Nasuprot tome, pristup suncu i vetru je neograničen. Pored toga, pristup neobnovljivoj energiji zagađuje životnu sredinu i može narušiti zdravlje ljudi. Obnovljiva energija, tzv. čista energija, dolazi iz održivih izvora kao što su sunčeva svetlost, vetar, kiša, plima, biljke, alge, biomasa i geotermalna toplota.

Biomasa

Biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materije), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada. Hemijska energija koja se skladišti u biljkama ili u životinjskom otpadu – naziva se bioenergija.

Sagorevanje biomase će osloboditi energiju u obliku toplote koja se zatim koristi za pokretanje generatora za proizvodnju električne energije. Biomasa je obnovljiv izvor energije jer njeno snabdevanje nije ograničeno. Uvek možemo da uzgajamo drveće i useve, a životinjski otpad će uvek biti tu.

Hidroenergija

Hidroelektrane su najstariji obnovljivi izvori električne energije. Hidroenergija ili energija vode je snaga dobijena od sile ili energije tečne vodene mase koja se može koristiti u ljudske svrhe. Pre nego što je komercijalna električna energija postala široko dostupna, snaga vode se koristila za navodnjavanje i napajanje raznih mašina kao što su vodenice, mašine u tekstilnoj industriji, pilane, lučke dizalice ili liftovi.

Energija vetra

Energija vetra je kinetička energija kretanja vazdušne mase koja se pretvori u neki drugi oblik energije, odnosno koristan rad, pogodan za potrebe čoveka

1. vetrenjača

2. lokalna kontrola

3. ukopani kablovi

4. udaljeni računar za praćenje i kontrolu (preko optičkog kabla)

5. visokonaponski prenosni transformator

6. dalekovod ka potrošačima

Energija sunca

Energija sunčevog zračenja, ili solarna energija, predstavlja osnovu svih drugih izvora energije na zemlji. To je direktno korišćenje energije sunčevog zračenja za potrebe proizvodnje toplotne energije i proizvodnju električne energije.

1. solarni paneli pretvaraju sunčevu svetlost u jednosmernu struju.

2. inverter pretvara jednosmernu struju u električnu energiju naizmenične struje (AS) za vaš dom.

3. besplatna solarna energija stiže u vaš dom.

4. specijalni solarni merač prati utrošenu i proizvedenu energiju.

5. višak solarne energije se vraća u mrežu.

6. mreža napaja vaš dom kada sunce zađe.

Geotermalna energija

Geotermalna energija predstavlja prirodnu energiju koja je akumulirana u Zemljinoj kori i odnosi se na toplotu Zemljine unutrašnjosti koja u samom središtu dostiže temperaturu i do 7.000 C. Samo nekoliko kilometara ispod površine Zemlje temperatura bude i preko 250 C. Temperatura raste sa porastom dubine, na svakih 30-50 m za jedan stepen, što dovodi do zaključka da su geotermalni potencijali Zemlje veoma veliki. Glavne prednosti geotermalne energije su u lakom načinu korišćenja uz relativno jednostavnu i jeftinu tehnologiju.

1. magma

2. vruće stene

3. vruća voda

4. para

5. turbina i generator

6. energija

7. rashladni toranj

8. ubrizgavajuća pumpa

Kraljić

Najmanja je ptica evropskog kontinenta dužine tela od 8,5 do 9,5 cm, raspona krila od 13,5 do 15,5 cm i težine od 4,5 do 7 g. Kod nas žive žutoglavi i vatroglavi kraljić, kojima sam naziv navodi osnovnu razliku u izgledu. Omiljeno stanište žutoglavog su šume smreke, dok se vatroglavi radije smešta u niskom rastinju šuma bukve i hrasta, ali i u grmu divlje ruže ili bršljanu. Gnezdo pravi na visini do 20 m od tla.

Nutrija

Ima zdepasto telo obraslo gustom, dugom dlakom. Sekutići su joj pigmentisani narandžasto. Na zadnjim nogama ima plovnu kožicu. Dužina ovog glodara može biti i do 57 cm, a težina 6 do 7 kg. Aktivno roni, može zadržati dah i do 10 minuta. Staništa nutrije su obodi jezera i reka, šume i travnjaci. Ostaje na istoj teritoriji do kraja života.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!