Bivšoj direktorki „Apoteka Vranje“ potvrđena zatvorska kazna od osam meseci

Bivša direktorka Zdravstvene ustanove „Apoteka Vranje“ Olivera Tomić provešće osam meseci u kućnom zatvoru zbog „produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i u naredne dve godine neće moći da obavlja funkciju direktora bilo koje zdravstvene ustanove“, navodi se u presudu Apelacionog suda u Nišu, a po žalbi odbrane okrivljenje.

Presudom Apelacionog suda u Nušu, u koju je Danas imao uvid, osuđena Olivera Tomić je obavezna da u roku od 15 dana „nadoknadi štetu ZU Apoteka Vranje u ukupnom iznosu od 2.435.210,28 dinara“.

Presuda je doneta u postupku žalbe koju je odbrana osuđene izrekla na presudu Višeg suda u Nišu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije od 3. februara 2022.godine.

Tomićeva je, kako se navodi u presudi, „nezakonito postupala i protivno aktima i instrukcijama nezakonito prekinula radni odnos za 12 radnika apoteke, iako je bila svesna svog činjenja i posledica koje mogu nastupiti ali je i pored toga preduzela radnje koje su dovele do štete“.

Bivšoj direktorki "Apoteka Vranje" potvrđena zatvorska kazna od osam meseci 2
Tačka na zloupotrebu položaja. Foto:V.Ristić/Danas

Sud konstatuje da je Tomićeva kao direktorica ZU „Apoteka Vranje“ „sredstva namenje od strane RFZO za nabavku lekova, iskoristila svesno i voljno za isplatu otpremnina radnicima, iako je znala da je RFZO odbio da odobri sredstva za isplatu optremnine radnicima pozivajući se na nepravilnosti u postpuku reorganizacije nemedicinskog osoblja“.

Apelacioni sud u svojoj presudi konstatuje da je „izostala žalba nadležnog javnog tužioca na visinu zatvorske kazne“, te da je ona izrečena u skladu sa „zakonom i podobna za ostvarenje svrhe kažnjavanja“.

U prvostepenom postupku Viši sud u Nišu – Odeljenje za borbu protiv korupcije presudom na 53 stranice, izrekao je istu kaznu koju je sada potvrdio Oliveri Tomić, a po žalbi njenog branioca Apelacioni sud u Nišu. Tomićeva je osuđena za produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja.

Kaznu zatvora će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje bez elektronskog nadzora. Olivera Tomić, u naredne dve godine neće moći da obavlja funkciju direktora nijedne zdravstvene ustanove.

Posle ove presude neizvesno je da li će se Gradski pravobranilac pokrenuti sudski postupak protiv Tomićeve za nadoknadu štete koju je ona prouzrokovala Gradu Vranju, koji je i osnivač Zdravstvene ustanove „Apoteka Vranje“.

Zvaničnih reakcija na ovu presudu nije bilo ni iz ustanove kojom je rukovodila Tomićeva i kojoj je naneta velika materijalna šteta.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!