Valjevske reke na udaru zagađivača

Voda reke Kolubare u selu Gorić kod Valjeva, nizvodno od mesta gde je gradska fabrika za prečišćavanje, pete je klase, potpuno nepodobna za ljudsku upotrebu, glasi jedan od zaključaka istraživanja kvaliteta površinskih voda u Valjevu, koji su nedavno saopštile članice neformalne grupe VIVA (Vodene inspektorke Valjeva).

Prema rečima Biljane Mladenović, fizikohemičarke, članice grupe, prvi uzorak vode koji su uzeli iz Kolubare pre ulivanja otpadnih voda, bio je četvrte klase, odnosno slabog ekološkog kvaliteta.

– Ona može da se koristi za navodnjavanje i industrijsku upotrebu, ali samo uz primenu kombinacije metoda koagulacije, flokulacije, filtracije i dezinfekcije. Ulivanje otpadnih voda iz fabrike za prečišćavanje voda menja njen kvalitet u petu klasu, a to znači da  ne može da se koristi ni u kakve svrhe – izjavila je Biljana Mladenović.

Predstavnice grupe VIVA saopštile su i rezultate istraživanja vode reke Kamenice u turističkom centru Divčibare na Maljenu. Uzorak uzet nedaleko od uliva Čalačkog potoka po fizičko-hemijskoj analizi pripada petoj klasi kvaliteta. Prema mikrobiološkim parametrima, zbog prisustva bakterija fekalnog porekla, voda Kamenice na Divčibarama pripada četvrtoj kategoriji. Analizom Bukovske reke na Divčibarama, za uzorak uzet nedaleko od ulivanja Crne reke, utvrđeno je da po fizičko-hemijskim pokazateljima pripada četvrtoj klasi, prvenstveno zbog visoke koncentracije amonijaka.

Voda Bukovske reke, pritoke Gradca, zbog fizičko-hemijske neispravnosti pripada četvrtoj klasi kvaliteta, dok se Ljubostinja, koja protiče kroz Valjevo, zbog nivoa zagađenja smatra – mrtvom rekom.

Uzorak iz reke Kamenice na Divčibarama uzet je, kako objašnjava Slavica Pantić, takođe članica grupe VIVA, jer je ovaj planinski centar bio u fokusu javnosti tokom postupka izmena Plana generalne regulacije „Divčibare”. Tada je ukazano na činjenicu da se kanalizacija izliva u ovu reku i da investitorski urbanizam urušava i prirodu i kvalitet voda.

– Nemamo informacije o kvalitetu površinskih voda i ko ih zagađuje, sumnjamo da nadležni ne sprovode kontrolu zagađivača – rekla je Pantićeva. Ona je poručila da će biti uzimani uzorci na više mesta i da će javnost biti obaveštavana o rezultatima analize i kvalitetu površinskih voda.

Grupa VIVA ove svoje aktivnosti realizuje u sklopu projekta „Ko to tamo zagađuje?”, kao dela programa „Zeleni inkubator” koji sprovode Mladi istraživači Srbije, „Beogradska otvorena škola” i „Inženjeri zaštite životne sredine”, uz finansijsku podršku Evropske unije

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!