Paraćin dodeljuje seoske kuće za izbegličke porodice

Opština Paraćin raspisala je javni poziv za izbor korisnika kojima će biti kupljenje seoske kuće sa okućnicom i dodeljena pomoć u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku kuća.

Javni poziv je otvoren u cilju stambenog zbrinjavanja izbegličkih porodica i poboljšanja uslova njihovog stanovanja.

Sve zainteresovane porodice svoje prijave, sa potrebnom dokumentacijom, treba da podnesu u zatvorenoj koverti preko pisarnice Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, šalter broj 8 ili preporučenom poštom na adresu Komisije za izbor korisnika, Ulica Tome Živanovića broj 10.

Rok za podnošenje prijave je 28. novembar.

Konkursnu dokumentaciju zainteresovani mogu da preuzmu u Povereništvu Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin svakog radnog dana od 07:30 do 15:30.

Za dodatne informacije na raspolaganju je i kontakt telefon 035/563-601, lokal 140.

V. G.   Danas

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!