Od danas elektronska prijava nasilja nad decom

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će od danas početi primena elektronskog sistema prijave nasilja nad decom na platformi „Čuvam te“.

Na sednici Skupštine Srbije posvećenoj bezbednosnoj situaciji, Brnabićeva je rekla je da su u skladu sa programom rada vlade do 2026. godine i prioritetom unapređenja bezbednosti dece, mladih i prosvetnih radnika u ustanovama vaspitanja i obrazovanja, preduzete aktivnosti za puštanje u rad elektronskog sistema prijave nasilja za građane i nadležne organe i ustanove u okviru nacionalne platforme za prevenciju nasilja koju uključuju decu. To je platforma „Čuvam te“.

Pored video snimaka, sa predavanjem na različite teme u vezi sa bezbednošću i vršnjačkim nasilje, na platformi „Čuvam te“, kreiran je sistem za prijavu nasilja koji će koristiti građani, nadležni organi i ustanove“, navela je premijerka.

Dodala je da će na jednom mestu, preko Trijažnog tima koji je uspostavljen u okviru Ministarstva za informisanje i telekomunikacije, svi nadležni organi pratiti bukvalno svaku prijavu nasilja prema detetu i tok njenog rešavanja.

– Status prijave će biti dostupan u svakom trenutku, a i građani će moći da podnose prijave Trijažnom timu, prate tok i ishod – rekla je Brnabićeva.

Ona je naglasila da su policijski službenici, njih 12.368, saobraćajne i kriminalističke policije, već počeli i u narednom periodu će nastaviti obezbeđivanje 1.832 škole, kako državne, tako i privatne.

– Angažovan je maksimalan broj policajaca na javnim prostorima i objektima na kojima boravi i okuplja se veći broj građana. Preduzimaju se intenzivne aktivnosti na kontroli držanja i nošenja oružja, prikupljanju saznanja o neovlašćenom držanju i nošenju oružja. Na području Beograda uspostavljena je akcija “Salus“, vraćanja sigurnosti građana – navela je premijerka.

Kako je rekla, akcija „Salus“ se sprovodi od 8. maja, od 8 do 22 časa, a policijski službenici sprovode opservaciju kritičnih mesta u i oko školskih objekata, legitimišu se sumnjiva lica, proveravaju se vozila i radi na zapažanju bezbednosno zanimljivih pojava.

– Policijski službenici su obavezni da u svim školama za vreme održavanja nastave, dolaska i odlaska učenika, i posebnu pažnju da posvete ranom uočavanju sumnjivih aktivnosti – rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je MUP izradio stratešku procenu javne bezbednosti za 2022.-2025. godine, koja prikazuje stanje javne bezbednosti, identifikuje ključne bezbednosne pretnje i rizike i predlaže strateške prioritete u radu policije.

Kako je navela, stanje javne bezbednosti u Srbiji se prati i procenjuje na osnovu dva ključna pokazatelja – objektivne prirode, kroz statističke podatke, i subjektivne, na osnovu percepcije građana.

– Strateške prioriteti su sprečavanje i suzbijanje krivičnih dela i prekršaja izvršenih na javnom prostoru i sprečavanje i suzbijanje nasilja na sporskim događajima. Bezbednost, dece, učenika i škola je jedno od prioriteta u radu policije. Policija kontinuirano prati situaciju i u skladu sa procenama usmerava svoje aktivnosti koje se odnose na preventivno delovanje i edukativne kampanje – rekla je premijerka.

Na teritoriji Srbije policijske uprave na početku svake godine imaju obavezu da izvrše analizu bezbednosti učenika i škola u prethodnoj školskoj godini, kao i ostvarenu saradmju sa školama.

„U okviru toga, svakog 1. septembra se organizuju sastanci sa direktorima. U školama gde je doneta zajednička ocena od strane direktora i komandira policijske ispostave, dovedeni su školski policajci koji vrše pozorničku delatnost u tim rejonima, čije je radno vreme u skladu sa problematikom, a u vreme raspusta sa procenom“.

Od 2018. godine obučeno je 327 policijskih službenika da rade kao školski policajci. U toku školske 2022/2023. školske godine organizovano je 3.385 predavanja, tribina, radionica, poseta učenika policiji i druženja učenika sa policijom, navela je Brnabićeva.

Ona je istakla da se u Beogradu se nalazi 327 vaspitno-obrazovnih ustanova, 199 osnovnih škola, 103 srednje škole i 25 škola za osnovno i srednje obrazovanje.

– Do 3. maja na unapređenju stanja bezbednosti bilo je angažovano 140 školskih policajaca koji su pokrivali 205 škola, od čega 140 osnovnih i 65 srednjih škola za koje je procenjeno da su bile bezbednosno ugroženije, dok su ostale pokrivane koroz redovnu službu – rekla je premijerka.

Dodala je da je posle ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“, naloženo da policijske uprave stupe u kontakt sa direktorima škola i da izvrše analizu stanja bezbednosti, a da je posle ubistava u okolini Mladenovca, naloženo hitno vidljivo pojačano prisustvo policije na javnim mestima i objektima.

– Policijski službenici su dužni su da preduzmu mere zaštine u svim osnovnim i srednjim školama za vreme nastave, za vreme dolaska i odlaska učenika u škole, i posebnu pažnju usmere na rano prepoznavanje mogućih rizika i pretnji – kazala je premijerka.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!