Neuspela prodaja hotela “Palas” u Jagodini

Kako je navedeno u saopštenju, 19. oktobra 2022. Agencija je organizovala prodaju imovine ovog hotela, koji se nalazi u ulici Slavke Đurđevića bb u Jagodini, metodom javnog prikupljanja ponuda.

Kako do 12. oktobra nije uplaćen nijedan depozit i nije dostavljena nijedna bankarska garancija za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu imovine stečajnog dužnika, prodaja je proglašena neuspešnom.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!