Mesečni iznos minimalca nije fiksiran na 40.000 dinara

Minimalna zarada nije unapred fiksirana, već se određuje na osnovu minimalne cene rada i vremena provedenog na radu. Ukratko, to je odgovor na pitanje „Da li poslodavac može zaposlenom da isplati zaradu u iznosu nižem od minimalne zarade?“

Pravni tim Saveza samostalnih sindikata Beograda, s kojim naše novine već godinama sarađuju, najviše kroz fiksnu rubriku „Vi pitate, sindikat odgovara“, objašnjava da to faktički znači, primera radi, da ukoliko je zaposleni u maju tekuće godine ostvario pun fond časova rada (184 sata), njegova minimalna zarada za taj mesec iznosi 42.320 dinara (184 sata puta 230 dinara).

– Međutim, ukoliko je u istom mesecu zaposleni ostvario 110 časova rada, njegova minimalna zarada iznosi 25.300 dinara (110 puta 230 dinara).

Zaposleni koji prima minimalnu zaradu ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada, naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, a što se reguliše opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu – obrazlažu u Savezu samostalnih sindikata Beograda.

Inače, najveći minimalac u ovoj godini radnici će primiti tri puta. Jedan je bio u martu, drugi je upravo majski, a treći ih čeka u avgustu. Dan manje u radnoj listi, po 22, imali su u januaru, a biće ga još u junu, oktobru i novembru sa zaradom od 40.480 dinara. Za jul, septembar i decembar ubeležiće po 21 dan rada i platu od 38.640 dinara, dok su april i februar bili meseci sa najtanjim buđelarom od 36.800 dinara zbog minimalnog broja radnih sati (160 sati).

Još jedno pitanje zanima čitaoce „Politike“, a to je da li se pri isplati minimalne zarade doprinosi i na teret zaposlenog i na teret poslodavca obračunavaju na istu osnovicu? Nadležni podsećaju da se pri isplati minimalne zarade doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko-invalidsko i za slučaj nezaposlenosti) ne  obračunavaju na istu bruto osnovicu.

– Na teret zaposlenog, doprinosi se obračunavaju na osnovnu bruto minimalnu zaradu koju čini neto minimalna zarada, uvećana za iznos poreza iz zarade i doprinosa koji plaća zaposleni. S druge strane, na teret poslodavca doprinosi se obračunavaju na bruto minimalnu zaradu, koju čine osnovna bruto minimalna zarada, na koju se dodaju uvećanja po osnovu: minulog rada, rada noću, naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora – objašnjavaju pravnici iz Saveza samostalnih sindikata Beograda.

Podsetimo, zvanična cena radnog sata od 1. januara ove godine je 230 dinara, pa je tako minimalac u aprilu bio 36.800 dinara, a majski 42.320 dinara. I bruto iznosi su veći, u kraćem radnom mesecu iznosio je 49.399,14 dinara, a u tri dana dužem – 57.273,61 dinara. Inače, bruto minimalna zarada u zemljama Evropske unije kretala se u januaru ove godine od 399 evra u Bugarskoj do 2.387 evra u Luksemburgu, pokazuju podaci Zavoda za statistiku EU (Eurostat). U Srbiji ona iznosi oko 340 evra, a recimo u Albaniji 298 evra ili u Crnoj Gori 532 evra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *