Gojković povodom Međunarodnog dana ljudskih prava: Stub na koji se oslanja naša vizija društva građana i građanki

„Ljudska prava predstavljaju stub na koji se oslanja naša vizija društva građana i građanki koji jednako uživaju ljudsko dostojanstvo i imaju jednake mogućnosti da žive, rade i razvijaju se. Obezbeđivanje svih vidova podrške u njihovom ostvarivanju je naša najvažnija misija i zajednička odgovornost. Ljudska prava su neprikosnovena i garantovana svakom, bez obzira na pol, status i pripadnost i iz njihovog uživanja niko ne može biti izostavljen“, navela je Gojković.

Ona je dodala da je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost svoju misiju je usmerilo na poboljšanje položaja žena i ženskih prava u našem društvu, kao neraskidivom delu ljudskih prava.

„Bez posmatranja ljudskih prava kroz prizmu rodne ravnopravnosti i jednakosti žena i muškaraca, ne možemo govoriti o njihovom potpunom dostizanju. Odgovornost države, ali i društva u celini, je da zajedno osiguramo da i žene i muškarci žive slobodno i dostojanstveno, negujući kulturu nenasilja tolerancije. Posebnu pažnju moramo posvetiti brizi o ženama i devojčicama koje se nalaze na marginama društva, pripadaju višestruko diskriminisanim i ranjivim grupama i izložene su nasilju kao najgrubljem kršenju ljudskih prava“, istakla je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost“, poručila je ona.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!