Fiskalni račun obavezan i za đačke ekskurzije

Turističke agencije koje organizuju putovanja dužne su da svakom fizičkom licu sa kojim imaju zaključen ugovor o organizovanju putovanja izdaju fiskalni račun, što se odnosi i na đačke ekskurzije, kažu u Poreskoj upravi.

Agencije su dužne da izdaju fiskalne račune roditeljima koji direktno sa turističkom agencijom sklope ugovor o putovanju odnosno organizovanju đačke ekskurzije, objavila je Poreska uprava, preneo je Tanjug.

Ukoliko je ugovor sklopljen sa školom, a ne sa fizičkim licima, u tom slučaju se ne izdaje fiskalni račun, ali je agencija u obavezi da školi izda fakturu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast izdavanja faktura.

Turistička agencija može da izda fiskalni račun na dan kada je korisnik usluge odnosno fizičko lice dobilo od turističke agencije dokument o pravu da krene na ugovorenu ekskurziju, odnosno kada dobije vaučer pre polaska na putovanje, a najkasnije na dan kada je završena ekskurzija, prema programu putovanja.

Korisnici usluga mogu da vrše plaćanje na više od jednog načina.

To znači da mogu da izvrše plaćanje gotovinom, čekovima, platnim karticama i slično.

Važno je samo da u tom slučaju na fiskalnom računu budu posebno iskazani iznosi po pojedinačnim načinima plaćanja, navode iz Poreske uprave.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!