Despotovac: Novčana pomoć porodicama sa više dece za kupovinu knjiga

Porodice sa troje i više dece u Despotovcu dobiće od opštine novčanu pomoć za kupovinu knjiga za školu.

Uslov za dobijanje novčane pomoći je da dete redovno pohađa osnovnu školu.

Opština je utvrdila visinu novčane pomoći koji će dobiti sve porodice za treće i svako naredno dete u školskoj 2022/2023 na osnovu podataka iz osnovnih škola, a na predlog Odeljenja za privredu, javne delatnosti, finansije i budžetske fondove Opštine.

Porodice čije dete ide u prvi razred dobiće 7.916 dinara, za drugi razred 8.599, a za treći 9.295 dinara. Cena udžbenika za četvrti razred je na nivou onih za drugi, pa će porodice dobiti 8.726 dinara.

Porodice čija dece idu u starije razrede osnovne škole dobiće od 14.33 za peti razred, do 17.084 dinara za osmi razred.

Učenicima koji su po drugom osnovu ostvarili pravo na besplatne udžbenike biće dodeljena novčana pomoć za nabavku ostalih knjiga koje nisu obezbeđene po tom osnovu.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!