Da li je putnik u obavezi da pokaže lični dokument Bus Plus kontroli ako nema otkucanu kartu?

I dok se neki „naprave ludi“, većina ulazi u bezuspešnu raspravu sa kontrolom, koja se uglavnom završi na štetu putnika, posebno ako putnik dolazi iz nekog drugog grada, pa se nije susreo sa sličnim situacijama.

Neki kontrolori bez problema samo otkucaju putniku kartu i nastave dalje, ali neki izričito zahtevaju lični dokument kako bi napisali kaznu.

U tim situacijama, putnici su u dilemi da li dati svoj dokument ili čekati da nastupi još veća neprijatnost – pretnja zvanja Komunalne milicije, izbacivanje iz autobusa i zajedničko čekanje milicije da stigne.

U vezi sa pomenutom dilemom, zamolili smo Dragišu Ćalića, pravnog savetnika u YUCOM-u, da nam objasni kakva su prava građana u tom slučaju.

„Kontrolor Bus Plusa ima pravo da zatraži ličnu kartu na uvid. Međutim, nema nikakva prava ni ovlašćenja koja može da koristi protiv lica koje odbije da dokument pokaže“, objašnjava Ćalić.

Kako napominje, ukoliko neko odbije da kontroli da ličnu kartu – kontrolor može samo da pozove Komunalnu miliciju.

„Ipak, lice koje nema kartu može da se udalji, jer kontrolor nema ovlašćenja da zadrži lice do dolaska milicije“, predočava Ćalić.

Naime, samo sud ili policija smeju da zadrže osobu. Uprkos tome, nisu retke ni situacije kada kontrolor kaže vozaču da zatvori vrata kako putnik koji nema kartu ne bi izašao, verovatno bez slutnje da se ovakvo postupanje može završiti štetom po Bus Plus.

Na kraju se ispostavlja da se pisanje kazne svodi na splet okolnosti, raspoloženje kontrolora i snalažljivost putnika.

Kontrolor može da vam traži podatke i ličnu kartu, ali vi niste u obavezi da ih date na uvid.

Ipak, to ne znači da ni jedna strana treba da bude drska ili gruba prema onoj drugoj. Osim toga, svaki putnik u obavezi je da kupi kartu pre ulaska u autobus, i da je otkuca prilikom ulaska u vozilo.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!