Kako se prijaviti za vantelesnu oplodnju reproduktivnim materijalom iz inostranstva putem interneta?

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućio je da preko portala e Uprave zainteresovani građani mogu da se prijave za biomedicinski potpomognutu oplodnju sa darovanim reproduktivnim materijalom (BMPO).

Kako se navodi na sajtu e-Uprave, elektronska usluga Biomedicinski potpomognuta oplodnja sa darovanim reproduktivnim materijalom (jajne ćelije,spermatozoidi) namenjena je ženama do navršenih 45 godina života, koje ispunjavaju uslove da podnesu zahtev za pokretanje postupka za korišćenje darovanog reproduktivnog materijala.

Usluga omogućava zakazivanje termina u određenoj zdravstvenoj ustanovi, potvrda termina i elektronski uvid u status podnetih zahteva.

Inače, ova procedura omogućena je Zakonom o Biomedicinski potpomognutoj oplodnji, kojim je propisano ostvarivanje prava na BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kome je usluga namenjena?

Usluga je namenjena osiguranim licima, ženama do navršenih 45 godina u skladu sa Pravilnikom o sadržajui obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranjai o participaciji za 2022. godinu. U skladu sa tim, obezbeđuje se pravo na:

1. tri stimulisana postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja sa darovanim spermatozoidima, tri postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja sa darovanim jajnim ćelijama, kao i tri krioembriotransfera sa darovanim spermatozoidima ili jajnim ćelijama kod žene do navršenih 45 godina života, ako jedan od partnera (bračni ili vanbračni) nema dete;

2. tri stiumulisana postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja sa darovanim spermatozoidima i tri krioembriotransfera sa darovanim spermatozoidima kod žene do navršenih 45 godina života, koja nema partnera i koja nema dete.

Koji su preduslovi za korišćenje ove usluge?

1. Registrovan nalog na Portalu eUprava;

2. Prijava na Portal eUprava (korisničkim imenom i lozinkom, mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom).

Detalje o uslovima korišćenja usluge BMPO možete preuzeti na linku

Kako se podnosi zahtev za uslugu?

Pokrenite uslugu klikom na zeleno dugme. Nakon prijave otvara se stranica Kreiranje zahteva. Odaberite zdravstvenu ustanovu u kojoj želite da pošaljete zahtev za zakazivanjem termina i kliknite na dugme Zakaži.

Status svih podnetih aktivnosti pratite na stranici Podneti zahtevi. O svim aktivnostima bićete obavešteni putem mejla i vibera (SMS-a). Ispravnost mejl adrese i broja mobilnog telefona proverite na stranici Kreiranje zahteva. Ukoliko želite da promenite podatke kliknite na dugme Izmeni.

Za detaljno uputstvo kliknite ovde

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!